Har du lyst å jobbe hos oss?

FOREININGA
Dagleg leiar Eidet Kulturhall
Haram kommune er eigar og drivar av Eidet kulturhall.
Foreninga Eidet Kulturhall er ansvarlig drivar av aktiviteter i hallen. Det foreligger en driftsavtale mellom Haram kommune og Foreninga Eidet kulturhall som legger grunnlaget for aktiv dialog til beste for ivaretaking av anlegget og den drifta som blir lagt dit.

Vi søker person i inntil 50% stilling fast.
Den som vert tilsett må rekne med arbeid både på dag og kveld.
Arbeidsstad: Eidet kulturhall, Vatnevegen, 6265 Vatne
Arbeidsoppgåver:
Ha oppsyn med bruken av lokala i Eidet Kulturhall
Halde dialog med tilsynsvaktene og sørge for opplæring av tilsynsvakter, utarbeiding og velikehald av vaktplan.
Leige ut huset til tilfeldige brukarar.
Kontroll av bygning og utstyr før og etter arrangement
Vedlikehald
Administrasjon av vedlikehald og reingjering – vaktmester/reingjeringspersonell.
Fylje opp bruken på kveldstid.
Legge til rette for nye aktiviteter i bygget.
Administrativ funksjon for Foreninga Eidet kulturhall

Kvalifikasjonar
Kjent med frivillig arbeid
Gode kommunikasjonsevne på både norsk og engelsk –
Digital kompetanse –
Personlege eigenskapar vert vektlagt
Personlege eigenskapar – Løysingsorientert og omgjengelig –
God evne og vilje til samarbeid
Vi tilbyr – Tilsetting og arbeidsvilkår i samsvar med lover og tariff avtaler – Lønn etter kvalifi kasjon og erfaring – Pensjonsavtale Søknadsfrist 15. januar 2018
Kontaktinfo: Jan Ove Harsjøen, styreleder Tlf. 95 91 32 35. jo-harsj@mimer.no
Søknad sendes: Foreninga Eidet Kulturhall, Vatnevegen 39, 6265 Vatne (merk: søknad