MEDLEMSLAG

Medlemslaga i FEK pr. 2020

 • Vatne Tennfjord Musikkkorps
 • Vatne Hornmusikklag
 • Vatne Tennfjord Røde Kors
 • Trivsel i sentrum
 • Haram Jeger og Fiskeforening
 • Tennfjord Mannskor
 • Haram Handballklubb
 • IL Ravn
 • Norborg Badminton
 • Lions
 • Vatneidet Velforening
 • Ålesund Idrettsråd
 • Vatne og omland Pensjonistlag
 • Haram Kunstlag