Årsmøte 8.mars 2022

Det vert årsmøte i Foreininga Eidet Kulturhall tysdag 8.mars kl 20.15 i bygdestova

Åpning og konstituering

Årsmelding 2021

Regnskap 2021

Fastsette styrehonorar 2021

Fastsette medlemskontingent 2022

Budsjett / Handlingsplan 

Valg

Andre saker/innkomne forslag til årsmøtet må sendast pr e-post til styreleiar Kathrine Beite på e-post: kathrine.beite@outlook.com

Velkomne!

Styret