Eidet Kulturhall åpner igjen mandag 17.august 2020

Då er ein annaleis sommarferie over og vi skal tilbake til kvardagen

Vi håper og trur at vi får åpne hallen for treninger og øvinger som normalt, men vi forholder oss som tidlegare til Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens retningslinjer

Vi åpner for trening fra veke 35, mandag 24.august

” Treninger og annan organisert aktivitet kan gjennomførast i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens retningslinjer”

Dette gjelder for inntil 20 personer som holder minst 1 m avstand

Garderober/dusj skal ikkje brukast inntil vidare