Innkalling til Årsmøte 2021

Foreininga Eidet Kulturhall har årsmøte 08.Mars kl 20.15 ( mrk tidspunkt)

Sakliste:

  1. Åpning og konstituering

Val av møteleiar

Val av referent

Val av 2 delegater til å underskrive protokoll

  • Årsmelding for 2020
  • Rekneskap for 2020

Revisor beretning

  • Fastsette medlemskap
  • Budsjett 2021
  • Innkomne forslag
  • Handlingsplan med retningslinjer for drift
  • Gjennomgang av vedtekter og vedta nye
  • Val av leiar, styremedlemmer, valnemd og revisor

Forslag til saker må sendast inn seinast 20. Februar til Styreleiar Kathrine Beite på e-post: kathrine.beite@outlook.com

Velkomne

Helsing

Styret