Eidet Kulturhall åpner igjen

Ålesund kommune følger dei nye nasjonale reglane frå regjeringa, som kom i dag, 18. januar.

 

Med bakgrunn i regjeringa sitt vedtak om å løyse på det strenge aktivitetsregimet vi har hatt etter nyttår, er det no ei glede å kunne informere om at Ålesund kommune sine idrettshallar åpnar for treningsaktivitet for barn- og unge opp til 20 år, frå og med i morgon tysdag 19. januar kl. 1630.

 

Det er likevel ikkje høve til å gjennomføre kampar, cupar og idrettsstemne.

 

Garderober og dusjar skal ikkje nyttast.  Her køyrer vi same retningslinjene som vi hadde før jul.

Eidet Kulturhall åpner igjen mandag 17.august 2020

Då er ein annaleis sommarferie over og vi skal tilbake til kvardagen

Vi håper og trur at vi får åpne hallen for treninger og øvinger som normalt, men vi forholder oss som tidlegare til Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens retningslinjer

Vi åpner for trening fra veke 35, mandag 24.august

” Treninger og annan organisert aktivitet kan gjennomførast i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens retningslinjer”

Dette gjelder for inntil 20 personer som holder minst 1 m avstand

Garderober/dusj skal ikkje brukast inntil vidare