Årsmøte 8.mars 2022

Det vert årsmøte i Foreininga Eidet Kulturhall tysdag 8.mars kl 20.15 i bygdestova

Åpning og konstituering

Årsmelding 2021

Regnskap 2021

Fastsette styrehonorar 2021

Fastsette medlemskontingent 2022

Budsjett / Handlingsplan 

Valg

Andre saker/innkomne forslag til årsmøtet må sendast pr e-post til styreleiar Kathrine Beite på e-post: kathrine.beite@outlook.com

Velkomne!

Styret

 

Nye nasjonale tiltak fra 15.januar 2022

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Arrangementer og sammenkomster

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
  Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
  Utendørs: Maks 50 personer.
  Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Nye nasjonale tiltak fra 9.des

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Arrangementer og sammenkomster
  • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
  • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
  • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Skjenkestopp klokken 24:00 på innendørs arrangementer med skjenkebevilling.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

 

Ålesund Kommune forlenger coronatiltak til 28.mai 2021

Tysdag 18. mai har kommunane Ålesund, Sula og Giske valt å vidareføre delar av den lokale forskrifta. Det blir nokre lette med opning av mellom anna treningssenter, badeland, kino og arrangement. Det blir framleis påbod om heimekontor, skjenkestopp av alkohol og påbod om munnbind.

Kriseleiingane i kommunane har tysdag 18. mai hatt møte og vedtatt ei ny lokal forskrift. Forskrifta er noko endra i forhold til den tidlegare forskrifta, og har fleire lette:

No får mellom anna treningssenter, aktivitetsparkar/badeland, kulturhus og kino opne igjen. For studentar betyr endringa at dei kan nytte campus fullt ut. Det blir tillate med arrangement igjen, men med redusert tal på folk som kan delta i forhold til den nasjonale covid-19 forskrifta. (Sjå i forskrifta).

Gjelder fra midnatt 18. mai og fram til midnatt 28.mai 2021

Trykk på link nedanfor for å lese meir

​​​​​​​Ålesund, Sula og Giske med nokre lette i koronatiltaka – Ålesund kommune (alesund.kommune.no)

Siste coronanytt fra kommuna

Med bakgrunn i den lokale smittesituasjonen, har kommunene Giske, Sula og Ålesund i dag vedteke å innføre ny lokal forskrift med tiltak for å førebygge ytterlegare koronasmitte.

Forskrifta gjeld frå i kveld mandag 26.4.21 kl. 24.00 og fram til søndag 9.5.21 kl. 24.00.

 

Forskrifta med grunngjeving finn du her:

 

https://alesund.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/alesund-sula-og-giske-innforer-ny-lokal-forskrift-fra-midnatt-26-april.18200.aspx

 

Ei lita oppsummering av noko av det som kjem fram av forskrifta:

 • Det er plikt til å bruke munnbind, men ikkje under sjølve utøvinga av den fysiske aktiviteten.
 • Svømmehallar stenger for publikum (skolesvømming og organisert trening for barn og unge under 20 år kan halde fram).
 • Idrettshallar skal berre ha ope for kroppsøving i skulen, trening for barn og unge under 20 år, ikkje for vaksentrening og heller ikkje for arrangement.
 • Det kan ikkje avviklast utandørs treningskampar i fotball for andre enn lag i dei to øvste divisjonane for kvinner og menn.
 • Kulturhus skal ikkje ha arrangement.
 • Ung i Ålesund kan ha aktivitet som før for barn og unge under 20 år.

 

Det er verd å merke seg at ei forskrift er å rekne som ei lov, og at forsetteleg eller grov aktlaus overtreding av reglane i denne forskrifta, kan straffast i samsvar med smittevernloven § 8-1.

 

 

Utanom forskrifta, tilrår kommunen dette:

 • Maks to gjestar på besøk heime per dag.
 • Maks 10 nærkontakter i løpet av ei veke, utanom klasse og arbeidskolleger.
 • Hald minst to meter avstand til andre.  
 • Handle lokalt, og kun oppsøke kjøpesenter når det er naudsynt.
 • Unngå unødige reiser.

 

Elles vert nettsidene til kommunen; alesund.kommune.no  jamnleg oppdatert med dei nye reglane.