Foreininga Eidet Kulturhall

I styret for 2024 

Leiar Kathrine Beite 

Nestleiar Bjørn Kårvatn

Sekretær Turid Tomren

Kasserar Eldbjørg Rogne 

Styremedlem Per Christian Breiseth 

Varamedlem Thomas Sæter og Geir Asle Dyrkorn 

No er det tid for å søke halltid for 2023/2024

No er det tid for å søke på halltider i Eidet Kulturhall 

Vi følger skuleruta for 2023/2024 

kopier linken nedanfor så finner dere søknadskjema på Ålesund Kommune si heimeside

https://alesund.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/idrett/sok-om-leige-finn-idrettshallar-og-ba

 

Årsmøte 8.mars 2022

Det vert årsmøte i Foreininga Eidet Kulturhall tysdag 8.mars kl 20.15 i bygdestova

Åpning og konstituering

Årsmelding 2021

Regnskap 2021

Fastsette styrehonorar 2021

Fastsette medlemskontingent 2022

Budsjett / Handlingsplan 

Valg

Andre saker/innkomne forslag til årsmøtet må sendast pr e-post til styreleiar Kathrine Beite på e-post: kathrine.beite@outlook.com

Velkomne!

Styret

 

Nye nasjonale tiltak fra 15.januar 2022

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Arrangementer og sammenkomster

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
  Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
  Utendørs: Maks 50 personer.
  Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.